Akvaryumportali.net - Akvaryum Portalı ve Akvaryum Forumu

Akvaryum, Akvaryum Balıkları ve Akvaryum Canlılarına Ait Herşey

Genus Pygocentrus – Genus Pygocentrus Hakkında Bilgi

Genus Pygocentrus – Genus Pygocentrus Hakkında Bilgi

Gerçek piranhalarla ilk olarak 1957 yılında ilgilenmeye başladım. Birçok insan 1960’lardan önce bilim çerçevesi dışında piranhanın ne olduğunu güçlükle kavradı. Bağzıları insan yiyiciliğinin köpekbalığına benzediğini farzetti. Fakat kalabalık bir piranha sürüsünün bulunduğu suya girilmeye kalkışılırsa bunların atağına uğrayıp kısabir süre içerisinde iskelete dönüşüleceği düşünüldü. Ayrıca daha bilgisiz insanlar piranhaların 1930’larda çekilen tarzan filmlerinden, afrikada yaşadıklarını düşünürler. Hatta bu gün insanların bu balıklardan korkularının temel sebebi başkan Roseveltin Brezilya maceralarıdır. 1970’lerde Hollywood filmlerine bu insan yiyen piranhaların hikâyeleri konu olmuştur. Kanlı sahneler için mekanik piranhalar kullanılmıştır. Bu yanlışlıklardan izleyicileri arındırmak için hiçbir çaba sarf etmemiştir. Hollywood Sadece piranhanın doğal davranışı saptırmış olmadı, böylece balığın biyolojik ve fizyolojik durumuda saptırdı. Böylece bütün dünya bu balıkları kana susamış birer insan yiyici olarak tanıdı.


SINIFLANDIRMA

Koruma altına alınan Holotype türlerin birçoğu 2. Dünya savaşı sırasında kayboldu veya yanlış sınıflandırıldı. Başlangıçtan bu güne meydana gelen değişikliklerin özeti aşağıdaki gibidir.

Pygocentrus (Valenciennes, 1850)
Bu grupta bir gerçek piranha listelenmiştir. İki prembeba ve geçersiz olarak mutemelen pacu. Bu araştırmacı pygocentrusu beş türe ayırdı; Serrasalmo piraya, serrasalmo niger, pygocentrus nigricans ve pygocentrus palometa

Pygocentrus (Eigenmann & Eigenmann 1891)
Bu gruptada iki gerçek piranhaya yer verilmiştir. Bir prembeba ve caritibo. Serrasalmo piraya, serrasalmo niger ,pygocentrus altus ve pygocentrus scapularis

Pygocentrus (Eigenmann 1915)
Bu grupda üç gerçek piranhayı listeledi ve muhtemelen pacunun geçerli tul olduğunu düşündü
Araştırmacı tekrar gözden geçirdiğinde dört tür içerdiğini düşündü; Pygocentrus piraya, pygocentrus nattereri, pygocentrus notatus ve pygocentrus palometa

Gastropristis (Eigenmann 1915)
Gastropristis türünün ismi eigenmann tarafından serrasalmo ternetzi için bulunmuşdur. Bu tekil olarak tanımlanan tür temel olarak anal yüzgeçden anlaşılır. Bu türün anal yüzgecinin tipi zarar gördü ve sonuç olarak kayboldu. Yakalndığı yerin dışında başka yerde olmaması bu türün nadideliğini gösteriyordu.

Rooseveltiella (Eigenmann 1915)
Üç tür gerçek piranhayı tanımlar Rnattereri, Rnotatus, Rstigmaterythraeus bu türün altında yer buldu.

Serrasalmus (Norman 1929)
Bu listedeki piranha türleri pirambeba, caritibo ve palometadır. Norman alt gruplarını yani taddyella ve gastroptistisi tanımadı. Taddyella ve gastroptistis serrasalmusun gençlik adıydı.

Pygocentrus (Fernández-Yépez 1967)
Yalnızca bir gerçek piranha türünü listesinde bulundurdu. Bu genusda altı cins yer aldı; Pygocentrus nattereri Serrasalmo niger, Pygocentrus scapularis, Pygocentrus manueli, Pygocentrus striolatus ve Pygocentrus serrulatus

Serrasalmus (Mago 1970)
Bu listede iki tür piranha yer aldı. Serrasalmus nattereri, Serrasalmus notatus Her iki türde gerçek piranhadır

Serrasalmus (Géry 1976)
Bu grupta pygocentrus olmayan ve gerçek piranha olan türler bulundu. Gery genus Serrasalmusu kendi içinde ve iki alt tür olarak gruplara ayırdıTadyellanın alt grupları; Tadyella nattereri, Tadyella niger, Tadyella nigricans , Tadyella niger ve Tadyella ternetzi

Serrasalmus (Géry 1977)
Gery genusu yeniden tanımladı ve pygocentrus piraya ve Pygocentrus manueli olarak iki gruba ayırdı. Tadyella yıda Tadyella nattereri ve Tadeylla ternetzi olarak alt gruplara ayırdı.

Pygocentrus (Machado-Allison 1985; Fink 1991, revised 1993)
Dr Antonio Machado-Allison devamlı piranhaların bilimsel adlarını phylognetic methotlarla inceledi ve dört adet tür saptadı; Pygocntrus(gerçek piranha-üç tür), Serrasalmus(otuz kadar tür), Pristobrycon(on veya daha fazla tür) ve Pygopristis Vejeteryan Serrasalmine ve Catoprionların diğer cinsleri, türler arasındaki farklılığa göre tekrar incelendi.(Piaractus ve Colossoma gibi)


Akvaryumcular birkaç tür piranha ithal ettiler, genellikle 1960’lardan daha önce satıcıların tanklarında yerini yeni balıklar olarak aldı. Bu türler yüksek ücretlere satılıyordu. Fakat bugünkü satış değerleri için genç P. Nattereriye arz bulmak olağan dışı değildi. Böylece bu bakışla pek bir şey değişmedi. Her nasılsa diğer Pygocentrus türleri, mesela P Cariba, PNattereriden ünlü olmadı. Bu türler solungaçlarının üstündeki siyah lekeden dolayı nadide bir tür olarak düşünülmüştür. PPiraya türü içinde ayrıcalıklı olduğu düşünülmüştür.

Gösterişli, yanlardan dağılmış parlak renkleri ve adipose yüzgeçi bu türü ayrıcalıklı kılar. P Piraya ve P Cariba 1990 yılı ortaları ve ondan sonrasına kadar gerçekden bulunabilir değildi. Daha sonra bu türler akvaryumcularda kişilere satılmaya başlandı. Bugün bilim adamları bu balıkları önceden olduğundan daha yakın bir şekilde inceliyor ve daha ciddi bilgiler elde ediliyor. Piranhalar gerçekten yanlış ve insan yeme eğilimleri ile tanınıyorlar. Bu balık türünün vahşi yaşamda bağımsız gruplar halinde oldukları ve herhangi düzen ile sürü oluşturmadıkları bilinir. Bütün bu türler bitkisel besinleri ve tohumları yerler Zamanında Eigenmann’ın (1917) çıkardığı teori ne dikkate alındı nede kabul edildi. Bitkisel besinlerle ve balıklarla beslendiğine bu günlerde inanıldı Bunlar piranhaların karnından çıkan balık parçaları ve bitkisel maddelerle bilimsel olarak açıklanmıştır. P Nattereri türünün genelde insanlara saldırdığı düşünüldü. Paspalum repens püsküllü bitkisi dağılarak 2 metre yüksekliğe kadar çıkarak çoğalır. Ağustos ve ekim ayları arasında çiçek açar meyve verir. Bu bitki çok kapsamlı şekilde büyür ve bütün türlerin genç bireylerinin gizlenmesi için yardımcı olur.

Piranha isimleri bilimsel tarihlerinde birçok isim değişikliğine uğramışlardır. Bu tarihsel isimlerin bazıları çeşitli devletlerdeki kanunlarda yasaklanarak ve affedilemez etiketiyle yerini almıştır. Bu türe gerçek piranha gözü ile bakıldığı için araştırmacılar ve düşünceler bu ismi önermiştir. Radyografi kullanımı sayesinde balıkların analizindeki geliştirilen metotlar ile kılçık düzeni ve dişleri daha iyi analiz edildi ve en son metot olarak mitokondrideki rRNA genlerindeki DNA zinciri kullanılmıştır. Kesin olmayan 60 çeşit piranha türü bulunaktadır, fakat bunların 3 tanesi gerçek piranhadır


Genus Pygocentrus Müler ve Troschel tarafından gündeme gelmişdir. Çünkü onlar Pygocentrus piryanın bulunduğu bir tür oluşturmak istediler. Ectopterygoid dişlerden yoksun olan ve sadece piranhanın bu türünde bulunan benzersiz özelliklere sahip oldukları adipose yüzgeçi vücut formu ve başdaki belirleyici özellikler gibi. Daha sonra araştırmacılar morfoljik yapı ve diş yapısı göz önünde bulundurarak bütün önemiz türleri bu genus altında toplayacaklardı. Fakat eklenen diğer türlerin Pygocentrus gibi olmamasından dolayı bu olay çok büyük problemler doğuracakdı. Bu liste daha sonra yenilenerek serrasalmus, pristobrycon ve pygopristis olarak ayrı ayrı türler oluşturuldu. Bu araştırmacıların içerdiği Serrasalmo piraya (Cuvier 1819) gerçek piranha, Serrasalmo niger (Schomburgk 1841), pirembeba ve Pygocentrus nigricans (Müller & Troschel, 1844) Pygocentrus isminin tanımlanması çok belirsizdi.


Bu sefer tarihsel metotların vücut formu, ağız boyutu, gözler ve renk gibi kabul edilebilirlerini kullandılar. Birçok tarihsel fotoğraflardan çizim olanları uygun bir şekilde, gezilerde yazılanlara göre renklendirildi. Türlerin teşhisi dış gözlemler ile karakterize edildi. Hemen hemen piranhanın her türünde ağır alt çene, sırt çıkışı ile sırt yüzgeç arası dışbükey bir yapı, arka sıradaki dişlerin eksikliği ve diğer birkaç özellik. Bu genus ismi için balıkların güncel tanımlarını keşfetmek en zorudurPiranhaların asıl tanımları, türlerinin her birine kolayca karar vermek için çok belirsizdir.

Bu gün internet ve forumlar sayesinde piranhalar hakkında evcil hayvanlar olarak uzmanlaşıldı, bazı hobiciler düşük kaliteli fotoğraflarla veya fotoğrafsız tanımlamalarla araştırmacılardan tür tespiti isterler, bu imkânsız bir olaydır fakat bunu deneyerek tahminde bulup yanıltanlar ve yanılanlarda vardır.
Piranha bilimi yüzyıllar öncesine dayanmaktadır ve artık günümüzde hobicilerin tankları öğrendikleri sayesinde doğala çok yakın olmaktadır.

Pygocentrus piraya: Brezilya
p. piraya,piraya,Pygocentrus piraya

Pygocentrus cariba: Kolombiya, Venezuella
p. cariba,Pygocentrus cariba

Pygocentrus nattereri: Arjantin, Bolivya, Brezilya, Kolombiya, Ekvator, Guyana, Paraguay, Peru, Uruguay
pygocentrus nattereri

Google Aramaları:

Bir cevap yazın

Akvaryumportali.net - Akvaryum Portalı ve Akvaryum Forumu © 2019 Frontier Theme