Akvaryumportali.net - Akvaryum Portalı ve Akvaryum Forumu

Akvaryum, Akvaryum Balıkları ve Akvaryum Canlılarına Ait Herşey

Muhabbet Kuşlarının Evcilleştirilmesi, Yaygınlaştırılması ve Türlerinin Geliştirilmesi

Muhabbet kuşları, doğabilimcilerce ancak 17. yüzyılın sonlarına doğru tanındı. İlk kez 1931 yılında, Londra Linnean Kulübü Müzesi’nde içi doldurulmuş bir muhabbet kuşu sergilendi. Canlı bir çiftinin uygar dünyaya getirilmesi ise, ancak 1340 yılında gerçekleştirilebildi. Bunlar, 1840 yılında, ünlü İngiliz doğabilgini John Gould tarafından getirilen ve İngiltere’nin Güneybatı yöresinde yetiştirilen ilk canlı muhabbet kuşları oldular.

John Gould, muhabbet kuşlarını ilk kez Avrupa’ya getiren kişi olmakla kalmaz, O, aynı zamanda bu kuşların doğal ortamlarını ve bu ortam içindeki yabanil yaşamlarını inceleyip, bu bilgileri bilim dünyasına yansıtan kişidir. Eşiyle birlikte yapmış olduğu Avustralya gezisinde varlıkları dikkatini çekmiş, güzelliklerinin ve sevimliliklerinin büyüsüne kapılmıştı. Geniş Avustralya çayırlarında onları etraflıca incelemiş, yaşamlarını, beslenmelerini, üremelerini gözleyerek ayrıntılarıyla kaleme almıştı. Gezisinin bitimiyle yaptığı çalışmaları noktalamamış, kafese koyarak birlikte İngiltere’ye götürdüğü bu kuşlar üzerinde yaptığı incelemeyi sürdürmüştü. Evcil muhabbet kuşu yetiştirici ve üreticilerinin ilki olarak adını ölümsüzleştiren bilgin, çalışmalarının tümünü, eşinin resimleyip zenginleştirdiği ünlü “Avustralya Kuşları” adlı, çok güzel basılmış yapıtıyla belgelemiştir.

lutino muhabbet kuşu,muhabbet kuşu,muhabbet kuşu resimleri,sarı muhabbet kuşu

Muhabbet kuşlarının geniş halk kitlerlerine tanıtılması ise, ilk kes 1850 yılında Antwerp Hayvanat Bahçesinde sergilenmeleriyle sağlanmıştır. Hayvanat bahçesine gelen ziyaretçilerin büyük ilgisini çeken, onların beğeni ve hayranlığı kazanan kuşken, onları beğeni ve hayranlığını kazanan kuşlara istekler de artınca, burası birkaç yıl içinde Avrupa’nın en büyük kuş satış merkezlerinden biri haline dönüştü. İsteklerin fazla olması, elde bulunan kuşların isteklerin tümünü karşılayamaması nedeniyle satışlar açıkartırmalarla yapılmaktaydı. Buraya, Rusya da içlerinde olmak üzere Avrupa’nın tüm ülkelerinden siparişler yağıyordu. Bu kuşa karşı olan istekler o denli çok ve yüksek sayılardaydı ki, artık bunların tümünü karşılamak imkansız hâle gelmişti. Muhabbet kuşlarının evcil yaşama son derece uyumlu varlıklar olduğu, beslenmelerinin ve üremelerinin sorun yaratmadığı, bununla birlikte bakımlarının belirli bir özeni gerektirdiği kısa sürede anlaşıldı. Özellikle, kanarya, saka ve benzerlerine oranla daha geniş yaşama alanlarına gereksinme duyuyorlardı. Deneyler gösterdi ki, kanarya tipi küçük kafeslerde yaşayanlar, İngiltere’nin pek çok yöresinde olduğu gibi, aşağı yukarı özgür denilebilecek oranda bağımsız yaşayan, büyük salmalar ve kuşhanelerdeki muhabbet kuşları kadar uzun yaşamlı olmuyorlardı.

1870 yılında Sarı Renkli Muhabbet Kuşları’ nın elde edilmesi kuş dünyasında büyük yankılar uyandırdı. Tüm yetiştiriciler, bu kuşlardan değişik renkte türler elde etmek için çalışmalarını hızlandırdılar.

1880 yılında ilk Mavi Renkliler’in kuş pazarında, sergilerinde görülmesiyle muhabbet kuşlarına duyulan ilgi büyük oranda arttı ve bu kuşlar gerçekten büyük paralarla alınıp satılmaya başladılar. O yıllarda, Londra’daki kuş pazarlarında bir çift Mavi Muhabbet Kuşu, yirmi beş sterlin gibi yüksek değerlere alıcı bulabiliyordu. Ancak üretimin bu az bulunan türler üzerine yoğunlaştırılması ile bollaşan sarı ve mavi renkliler birkaç yıl içinde iki üç şiline satılabilecek kadar ucuzladılar.

Dekoratif özellikleri nedeniyle beslenen, çok sayıda üretilmeye ve değişik renklerde türleri elde edilmeye çalışılan muhabbet kuşları üstüne yönelen çabalar, yapay olanakların doğadaki gibi büyük ve geniş sınırlara sahip olmaması nedeniyle istenen düzeye erişemiyordu. Bu durum, muhabbet kuşlarının Amerika’da daha geniş olanaklarla ve büyük çapta üretilmesine değin süregeldi. Muhabbet kuşlarının Amerika’ya hangi yılda götürüldüğü konusunda kesin bir bilgi bulunmamasına karşın, bunun, Kraliçe Victoria (1877-1901) çağında, Amerika’ya gidenlerce gerçekleştirildiği sanılmaktadır. Amerika’nın bazı yörelerinin, bu kuşların yaşaması için çok uygun iklim özelliklerine sahip olması, buralarda kurulan geniş alanlara yayılan üretimhanelerde, her renkten muhabbet kuşunun günümüze değin büyük sayıda üretilmesini sağlamıştır. Son otuz yıl içinde ise, bu üretimhanelerde, muhabbet kuşlarının kendi geniş ailelerinin yanı sıra, diğer Papağan türleri ve İspinoz türleri ile birlikte yetiştirilmesi gerçekleştirilmiştir.
mavi muhabbet kuşu,muhabbet kuşu resimleri,mavi muhabbet kuşu resimleri
Üreticiler, çeşitli türde kuşları birarada yetiştirme deneyini göze aldıklarında bunun bedeli olarak bazı sakıncaları göğüslemeyi ve bazı gerekleri yerine getirmeyi peşinen kabul etmişlerdir. Onlara, hep birlikte özgürce uçabilmeleri için geniş alanlar ve kuluçkaya yatabilmeleri için çok sayıda doğal yuvalık sağlamışlardır.

Sınırlı ve kısıtlı çevre koşulları içinde muhabbet kuşları çok ilgili ve meraklı olma eğilimindedirler. Bu nedenle dar bir alan içine konulduklarında, diğer türkdeki kuşların kuluçka yuvalarına yaklaşır ve onları yoklayıp incelerler. Bu da kuşlar arasında patırdının kopmasına, kavgalaşmalara ve hatta yaralanmalara neden olur. İspinozgiller yuva yapımında muhabbet kuşlarıyla benzer malzemeler topladıklar için, yuva yapımı sırasında birbirlerine karışırlar ve adeta, küçük dal parçalarını, tahta kırıntılarını toplamada birbirleriyle yarışırlar.

 

Yavrulama süreci içindeki muhabbet kuşu dişileri, yuvaya ilgi gösteren İspinoz ve benzerlerine karşı sert ve yaralayıcı gaga vuruşları yapmada, onları tehlikeli oranda yaralamada hiç de çekinden davranmazlar. Bu nedenle yavrulama süreci içindeki günlerde, muhabbet kuşlarıyla İspinoz türü kuşları, yeteri ölçüde geniş olmayan çevrili alanlarda birlikte tutmak, üzerinde titizlikle düşünülmesi gereken bir konudur.

İspinozgiller: Dört yüz yirmi beş’e (425) ulaşan geniş türleriyle tüm kuş ailelerinin en kalabalıklarından biridirler. Yabanil olarak, Avustralya ve çevresindeki adaların dışında hemen hemen dünyanın her yerine yayılmışlardır. Uçuşları güzel, koşan ve hoplayan kuşlardandır. Yılda bir kez tüy dökerler. Çoğunun sesi güzeldir. Kolay evcilleşir ve sevimli birer ev hayvanı olurlar. Bu geniş aile içinde, Yelveler, Serçeler, Kanaryalar, Sakalar ve Fluryalar sayılabilir.

Tuncel Altınköprü’nün Muhabbet Kuşları kitabından alıntıdır.

 

Google Aramaları:

Bir cevap yazın

Akvaryumportali.net - Akvaryum Portalı ve Akvaryum Forumu © 2019 Frontier Theme